Montaż sufitów
Montaż sufitów

Teowniki poliestrowe
Teowniki poliestrowe
produkcji Castel Engineering SA

Montaż płyt poliuretanowych
Montaż płyt poliuretanowych
z okładzinami z blachy kwasoodpornej

Drzwi dla przemysłu spożywczego

Drzwi dla przemysłu
spożywczego

Drzwi dla przemysłu spożywczego

Linia

EUROSERUM


Urządzenia mleczarskie

Linia

Instalacje chłodnicze

LiniaProjektowanie i realizacja
instalacji elektrycznych

Kliknij na zdjęciu
aby powiększyć.

Cliquez sur l'image
pour l'agrandir.

W naszej bogatej ofercie znaleźć można między innymi:
 • Wyszukanie, sprawdzenie planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu i nabycie gruntów w imieniu Inwestora.

 • Przygotowanie wniosków i uzyskanie w imieniu Inwestora warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

 • Sprawdzanie dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi normami.

 • Przeprowadzenie uzgodnień z rzeczoznawcami oraz inspekcją weterynaryjną i sanitarną.

 • Opracowanie w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na budowe.

 • Doradztwo w zakresie dostosowania Zakładu Mleczarskiego do wymogów UE oraz wymogów inspekcji weterynaryjnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

 • Przygotowanie harmonogramów realizacyjnych i wyceny robót.

 • Zawieranie - jako Inwestor Zastępczy - umów z firmami wykonawczymi, gwarantującymi terminową i wysokiej jakości realizację.

 • Realizacja robót we wszystkich branżach.

 • Prowadzenie nadzoru podczas realizacji inwestycji.

 • Odbiór robót wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.

 • Uczestnictwo w przeglądach weterynaryjnych i sanitarnych, koniecznych do przyznania Zakładowi Produkcji Spożywczej atestów unijnych.

 • Wszechstronną pomoc w opracowaniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej z funduszy UE.

 • Przygotowanie dla Zakładu Raportu Ochrony Środowiska.

 • Montaż sufitów bez mostków termicznych, z zapewnieniem pełnej higieny wykonywanych pomieszczeń, przy zastosowaniu teowników poliestrowych.

 • Dostawa i montaż płyt poliuretanowych z okładzinami z blachy kwasoodpornej lakierowanej.

 • Dostawa i montaż urządzeń mleczarskich.

 • Projektowanie, dostawa i montaż instalacji chłodniczych dla przemysłu spożywczego - amoniakalne, freonowe, glikolowe. Produkcja wody lodowej, klimatyzacja, mroźnie.

 • Projektowanie, dostawa i montaż kompletnych linii technologicznych dla przetwórstwa spożywczego: mleko, ryby, mięso, warzywa i owoce.

 • Dostawa i montaż drzwi dla przemysłu spożywczego.

Zobacz prezentację form i linii produkcyjnych dla przemysłu mleczarskiego
przygotowaną przy współpracy z firmą Servi Doryl i Chalon Megard
[O Firmie] [Oferta] [Realizacje] [Partnerzy] [Kontakt] [Version Française]

linia
141 rue Nakielska • 85-347 Bydgoszcz, Pologne • patrick@stranz.orgwww.stranz.org
Tél.: +48 52 373 40 79 • Fax: +48 52 379 18 33 • Portable: +48 602 88 62 90

Kreacja: STRANZ Webdesign Studio '2005